news-details

Anatolia Tanı, kar dağıtmayacak

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Seri: II 14.1. sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde uluslararası finansal raporlama standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda bu yıl ilk kez uygulanan Türkiye Muhasebe Standardı 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama (TMS 29) hükümleri nedeniyle enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan 136.670.391 TL net dönem zararı oluşmuştur. 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı kararının 2023 olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.''

  Hibya Haber Ajansı