news-details

Alagöz: Hükümet Türk çiftçisinin ve insanının refahını önceliğe almalıdır

Zafer Partili Alagöz, hükümetin açıkladığı buğday, arpa fiyatlarını, Türk çiftçisinin iflasını hızlandırma süreci olduğunu ifade ederek, ''Uzun yıllardır hükümet hem yeterli destek sağlamayarak hem de tarımsal ürün ithalatını kolaylaştırarak Türk çiftçisinin toprağını terk etmeye zorlamaktadır. Bunun en somut örneği Tarım Kanununun 21. maddesine göre hükümet her yıl GSYH'nin yüzde 1'lik kısmını Türk çiftçisine destek olarak ödemek zorundadır.'' dedi.

Türk milletinin gıda arz güvenliğinin tehdit altına girmesinin, gıda fiyatlarının artması ve ithal tarımsal ürünlere bağımlı olduğunu söyleyen Alagöz, açıklamasına şöyle devam etti:

''Hükümetin bir an önce buğday ve arpa fiyatları ile birlikte üretiminin korunarak devam ettirilmesi gereken bütün tarımsal ürünlerdeki alım fiyatlarını ve destek miktarlarını Türk çiftçisinin lehine yenilemelidir. Yurt dışındaki yabancıların refahını değil öncelikle Türk çiftçisinin ve insanının refahını önceliğe almalıdır. Zafer Partisi, Planlı Kalkınma Modeli ile hem bitkisel ve hayvansal üreticilerini hem de ürün ve alım garantisiyle tarımsal üretimi koruyacaktır. Türk çiftçisini bankalara muhtaç etmeyecektir.''

  Hibya Haber Ajansı